İHH İnsani Yardım Vakfı
0
Bağış Yap
Takip Et
TR
TRY
Kapat
  • Biz kimiz
  • Ne yapıyoruz
  • Ne yapabilirsiniz
  • Oturum aç
Mahkeme'den İsrail'e: '4 generali Türkiye’ye gönderin'
Mahkeme istedi, Dışişleri Bakanlığı İsrail'e tebligat gönderdi. Dört komutan ifadeye gelmezse İnterpol devreye girecek.
Filistin, Filistin-Gazze, Ortadoğu, Türkiye 19.05.2013
Türkiye Gazetesi’nde Osman Sağırlı’nın kaleminden çıkan özel haberde çok önemli gelişmelere yer verildi:
 
İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara Gemisi’ne 31 Mayıs 2010 tarihinde uluslararası sularda baskın düzenleyerek 9 kardeşimizi şehit etmesi üzerine İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada önemli bir gelişme yaşandı. 
 
Dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashkenazi, İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Avishay Levi ile İstihbarat Başkanı Amos Yadlin, 490 mağdur adına açılan davanın 6 Kasım 2012 ve 21 Şubat 2013 tarihinde görülen iki duruşmaya da katılmamıştı. 
 
Bunun üzerine mahkeme, sanıkların bir sonraki duruşmada hazır bulundurulmalarını istedi. Mahkemenin talebinden sonra Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Müdürlüğü vasıtasıyla, İsrailli 4 generale tebligatların gönderildiği ortaya çıktı.
 
Şüpheli sıfatıyla İsrail’e nota gönderildi
 
Dışişleri Bakanlığı'nın Tel Aviv Büyükelçiliği aracılığıyla İsrail'e gönderdiği notada, mağdurların şikayetçi olduğu belirtilirken mahkeme tarafından haklarında hazırlanan iddianamede İsrailli 4 generalin neyle suçlandığı anlatıldı. 
 
Notada, 4 general hakkında, “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçuna azmettirmek”ten 9 kez ağırlaştırılmış müebbet, “mala zarar vermeye azmettirmek”, “yağma suçuna azmettirmek”, “eziyet suçuna azmettirmek”, “haberleşmenin engellenmesine azmettirmek”, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçuna azmettirmek”, “yaralama suçuna azmettirmek” ve “silahla yaralama suçuna azmettirmek” suçlarından toplam 18 bin 32'şer yıla kadar hapis cezası istendiği vurgulandı. 
 
Ayrıca gönderilen notada; Generaller Ashkenazi, Marom, Levi ve Yadlin'in 20-21 Mayıs'ta yapılacak duruşmalara katılarak şüpheli sıfatıyla ifade vermeleri resmen istendi.
 
Bütün bu yazışmalar Türkiye ile İsrail devletinin imzaladığı “Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi”ne göre kaleme alındı. Tel Aviv Büyükelçiliği tarafından İsrail Dışişleri Bakanlığı’na “İstanbul 7.Yüksek Mahkemesince 2012/264 numaralı dava duruşma listesine ilişkin bildirilen hukuki belgelerin İsrail'in yetkili hukuk bünyesine iletilmesi istenmektedir” denildi. 
 
Yazışma evrakları 19/03/2013 tarihinde “Protokol Bölümü 06/03/2013-Gelen Posta” ibareli kaşe ve evrakı teslim alan memurun imzası karşılığında, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın gelen evrak bölümüne teslim edildi. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (Ceza İstinabe ve Tebligat Bürosu), ilgili yazışma evraklarını 16/05/2013 tarih ve “Mavi Marmara Gemisi” konulu bir yazıyla İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2012/264 Esas sayılı dosyasına eklenmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
 
Tebligat adresine ulaştı
 
Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne bir yazı yazarak İsrailli generaller hakkındaki tebligatın adresine teslim edildiğini bildirdi. Yazıyla birlikte, söz konusu belgenin 19 Mart 2013'te İsrail Dışişleri Bakanlığı’na ulaştırıldığını gösteren alındı raporu da gönderildi.
 
Gelmezlerse İnterpol kırmızı bülten çıkarabilir
 
Generallerin duruşmalara katılmaması durumunda mahkeme, yakalama ve tutuklama kararı verebilir. Sonra da İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarılabilir.
 
Mavi Marmara Davası avukatlarından Uğur Yıldırım, İsrailli generallere tebligatlar gönderilmesinin davanın seyri açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi. İsrail'den yapılan açıklamalar değerlendirildiğinde, generallerin duruşmalara katılmasını beklemediklerini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti: “Sanıkların kendilerine yapılan bu tebligatlara rağmen duruşmalara katılmaması halinde Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili maddeleri devreye girecek. 
 
Mahkeme, İsrailli yetkililer hakkında yakalama ve tutuklama kararı verebilir. Bu kararlarının ifası için İnterpol'ün Türkiye birimi vasıtasıyla İnterpol Genel Sekreterliği’nden (Uluslararası Polis Örgütü) kırmızı bültenle arama kararı çıkartılması talep edilebilir. 
 
İsrailli generaller, atılı suçları Mavi Marmara Gemisi’nde yani Türkiye topraklarında işlemiştir. Dolayısıyla Türkiye'de işledikleri bir suçtan dolayı mahkeme önüne gelmeyerek kaçmaları sebebiyle haklarında yakalama ve tutuklama kararı çıkartılabilecektir. Bunların gerçekleşmesi halinde “Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi”ne (SİDAS- Avrupa Konseyi Sözleşme No. 24) göre, İsrail'in ve İnterpol'e üye diğer devletlerin bu failleri teslim etmesi gerekecektir.”
 
***
 
DAVA AVUKATLARINDAN MAVİ MARMARA DAVASINDA İSRAİLE TEBLİGAT YAPILMASI SONUCUNDA SANIKLARIN DURUMU HAKKINDA DEĞERLENDİRME: 
 
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ceza davasında, ilk olarak, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı kanalıyla Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Müdürlüğü vasıtasıyla, İsrailli generallere tebligatlar gönderilmiştir. İsrail’ den yapılan açıklamalar değerlendirildiğinde, generallerin bu duruşmalara katılmayacakları anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bir sonraki aşamada, muhtemelen 20-21 Mayısta yapılacak olan duruşmalarda İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinden bu sanıklar hakkında yakalama kararları çıkması beklenmektedir. Çıkacak bu kararlar, “Suçluların İadesi” hükümleri gereği İsrail açısından da bağlayıcılık arz edecektir. “Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi (SİDAS- Avrupa Konseyi Sözleşme No. 24)” ne hem Türkiye hem de İsrail taraftır. Bu bağlamda Türkiye’ de bu sanıklar hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararları ya da yakalama kararları olması halinde sözleşme gereği, İsrail’ in sanıkları iade etmesi gerekecektir.
 
Ayrıca İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinden verilecek kesinleşmiş mahkumiyet kararlarının ya da öncesinde çıkacak yakalama kararlarının ifası için İnterpol’ ün Türkiye birimi vasıtasıyla İnterpol Genel Sekreterliğinden (Uluslararası Polis Örgütü) kırmızı bültenle arama kararı çıkartılması talep edilebilecektir. Bunların gerçekleşmesi halinde de İsrail’ in ve İnterpol’e üye diğer devletlerin bu failleri teslimi gerekecektir.
 
MAVİ MARMARA DAVASINDA İSRAİLE TEBLİGAT YAPILMASI SONUCUNDA SANIKLARIN DURUMU HAKKINDA DEĞERLENDİRME;
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ceza davasında, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı kanalıyla Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Müdürlüğü vasıtasıyla, İsrailli generallere tebligatlar gönderilmiş ve kendileri savunmalarını yapmak üzere 20-21 Mayıs’ ta yapılacak duruşmaya davet edilmişlerdir. Bu tebligatların ekinde kendilerine atılı suçlamaları öğrenebilmeleri ve savunma yapabilmeleri için iddianame ve Mahkeme dosyasında bulunan ilgili diğer evraklar da gönderilmiştir. İsrailli generallerin kendilerine yapılan tebligata rağmen bu duruşmalara katılmamaları halinde, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında, Ceza Muhakemesi Kanunu m. 247’ de yer alan Kaçaklık hükümlerinin uygulanmasına karar verecektir. CMK m. 247/1 gereğince; “Hakkındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle mahkeme tarafından kendisine ulaşılamayan kişiye kaçak denir”. Mahkeme bu celse, sanıkların kaçak olup olmadıklarına dair inceleme yapacak, ardından CMK m. 98/3 “Kovuşturma evresinde kaçak sanık hakkında re’sen veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hakim veya mahkeme tarafından yakalama emri düzenlenir.” hükmü gereği, sanıklar hakkında yakalama emri düzenlenecektir. Ayrıca yine CMK m. 248/5 “Kaçak hakkında 100 üncü ve sonraki maddeler gereğince sulh ceza hakimi veya mahkeme tarafından yokluğunda tutuklama kararı verilebilir.” hükmü gereğince, Mahkemece sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmesi beklenmektedir.
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinden verilecek yakalama ve tutuklama kararlarının ifası için İnterpol’ ün Türkiye birimi vasıtasıyla İnterpol Genel Sekreterliğinden (Uluslararası Polis Örgütü) kırmızı bültenle arama kararı çıkartılması talep edilebilecektir. Kırmızı bülten; bir suçlunun uluslararası düzeyde aranması, yakalanması ve akabinde iade edilmesi amacıyla üye Ülkelerin talebi üzerine, İnterpol Genel Sekreterliği tarafından çıkarılan bir bülten çeşididir. Ülkemizde bir suç işleyip yurt dışına kaçtığı duyumu alınan bir kimsenin yurt dışında iadesi amacıyla arattırılmasını teminen İnterpol Genel Sekreterliği tarafından Kırmızı Bülten çıkartılması talebinde bulunulabilmesi için, öncelikle bu kişi hakkında mahkemelerce verilmiş bir tutuklama kararı veya şahıs mahkûm edilip cezası kesinleşmişse, hükmedilen cezanın infazını teminen Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılmış yakalama müzekkeresinin bulunması gerekmektedir. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan İsrailli generaller atılı suçları Mavi Marmara gemisinde yani Türkiye topraklarında işlemiştir. Dolayısıyla Türkiye’ de işledikleri bir suçtan dolayı Mahkeme önüne gelmeyerek kaçmakta olmaları nedeniyle Mahkemece haklarında yakalama ve tutuklama kararı çıkartılabilecektir. Bunların gerçekleşmesi halinde de İsrail’ in ve İnterpol’ e üye diğer devletlerin bu failleri teslimi gerekecektir. 
İlgili haberler
Tümünü gör
Bursa’da binlerin katıldığı Yetim Dayanışma Gecesi
Bursa’da binlerin katıldığı Yetim Dayanışma Gecesi
Bursa İHH tarafından “10. Yetim Dayanışma Gecesi” programı düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkı sunduğu program, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 2 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Bursa, Yetim
25.12.2022
Uluslararası Kurban sempozyumu başladı
Uluslararası Kurban sempozyumu başladı
İHH, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu başladı.
Kurban
03.06.2022
İHH, Suriye'de cami inşa etti
İHH, Suriye'de cami inşa etti
İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki Akterin kasabasında cami inşa etti.
02.06.2022