İHH İnsani Yardım Vakfı
0
Bağış Yap
Takip Et
TR
TRY
Kapat
  • Biz kimiz
  • Ne yapıyoruz
  • Ne yapabilirsiniz
  • Oturum aç
Kurumsal

Uyum ve Risk

Uyum ve Risk Birimi, mevcut ve oluşturulacak yönergelere göre iş ve işlemlerin takip edilmesine katkı sağlar. İş ve işlemlerde geliştirmeye veya düzenlemeye yönelik doğrudan tavsiyelerde bulunur. İç yönetişim yapıları olan komisyonlara katılım sağlayarak kurum kültürüne uygun kararların alınmasına destek olur.

İHH’nın iş ve işlemlerinde oluşabilecek olumsuzlukları önleme amaçlı çalışmaları takip eder. Kara para aklamaya, terörün finansmanına, rüşvet ve yolsuzluğa karşı politikaların geliştirilmesini sağlar.

Risk değerleme ve kontrol faaliyetlerine destek sağlar. Vakıf faaliyetlerini izleyerek risk ve kontrol faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunur. Kontrollerin uygunluğunu ve etkinliğini test eder. İHH’nın her alanda riske maruz kalma durumunu olabildiğince azaltmak için gerekli kontrol ve denge mekanizmalarını sisteme uyarlar.

Toplum ve bağış yapanlar, İHH’ya yapılan bağışların ve verilen gönüllülük emeklerinin meşru amaçlarla kullanıldığından ve öngörülen faydalara ulaştığından emin olmalıdır. Bundan dolayı Uyum ve Risk Birimi, İHH’nın faaliyetlerindeki iş süreçlerini ulusal mevzuata ve uluslararası standartlara göre geliştirir.

İHH tüm faaliyetlerini, bu faaliyetlere dair iş ve işlemlerini İHH Kurum El Kitabında yer alan yönetmeliklere uygun olarak yapar. İHH Kurum El Kitabı ve yönergeler, tüm birimlerin uyumlu bir şekilde çalışması ve faaliyetlerinin amaçlarına uygun biçimde gerçekleştirilmesi için hazırlanmıştır. Rehber içerisinde ilgili birimin kullanması gereken formlar ve çalışmalarını yürütürken başvuracağı talimatlar yer almaktadır. Bu kapsamda Uyum ve Risk Birimi, İHH’nın yaptığı çalışmaların yönetmelik ve yönergelere uygun ilerlediğinden, vakfın kullandığı dilin kurum kültürüne uygunluğundan emin olmaya çalışır.

İHH’nın normlar hiyerarşisinde bulunan belgelerin gözden geçirilmesi ve eksiklerin tamamlanması kapsamında iç mevzuat geliştirme çalışmaları hayata geçirilmiştir ve Uyum ve Risk Birimi bu çalışmalara destek verir. Bu kapsamda İHH’nın politikaları, rehberleri, yönetmelikleri ve yönergeleri uyum perspektifiyle ve risk analizi yaklaşımı ile ele alınmış, ulusal mevzuat ve uluslararası standartlar dikkate alınarak geliştirmeler yapılmıştır.