İHH İnsani Yardım Vakfı
0
Bağış Yap
Takip Et
TR
TRY
Kapat
  • Biz kimiz
  • Ne yapıyoruz
  • Ne yapabilirsiniz
  • Oturum aç
Kurumsal

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele

İHH İnsani Yardım Vakfı, kapasite geliştirme çalışmaları kapsamındaki çalışmalarına devam ediyor. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na sürekli uyum için sistemler geliştiren vakıf ayrıca 2018 sonunda Uluslararası Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurum içinde sürdürülebilir kılarak ISO 27001 standardına uyum sertifikasını almıştı.

2020 yılı içerisinde ise yolsuzlukla mücadele konusu hakkında teorik bilgiler, örnek olaylar, yaşanmış tecrübeler hakkında soru ve cevapları içeren 6 aylık bir hazırlık süreci sonrasında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle uyumlu olarak Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Sistemi olan ISO 37001’e uygun bir uluslararası yönetim sistemi kurarak sertifika almaya hak kazandı. Bu kapsamda politikalarını işler hale getiren İHH 5 Ekim 2020’den itibaren geçerli 3 yıllık sertifika kapsamında her yıl düzenli gözetim denetiminden geçecek. Belgelendirme NAVİGA Tetkik ve Belgelendirme Prosedürlerine uygun olarak uygulandı.

ISO 37001 bir organizasyonda yolsuzluğun önlenmesi, tespit edilmesi, bunlara tepki verilmesine ve organizasyonun faaliyetlerinde uygulanacak yolsuzluk karşıtı yasalara ve gönüllü taahhütlere uymasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir yönetim sistemi için şartları belirleyip rehberlik etmektedir.

Kurum içerisinde yolsuzlukla mücadeleye dair uygulamaların çerçevesi vakıftaki tüm personel, yönetim ve ilgili üçüncü tarafları kapsamaktadır ve bu hassasiyet Genel Sekreter düzeyinde en üst seviyede temsil edilecektir.

İlgili operasyonel rollere dair üstlenilecek görevler Kurumsal Uyum ve Risk Koordinatörlüğü tarafından takip edilecek, yılda en az bir defa gerçekleştirilecek iç denetim rollerine dair de Kontrol Denetim birimi sorumluluk üstlenecek.

Uyum ve Risk görevlilerine ve sonrasındaki ilgili operasyonlara ABMS yönetim temsilcisi (Genel Sekreter) liderlik etmekte, dokümanları geçerli kılmakta ve bu amaçla gerekli kaynakların tahsisini yönetmektedir.

Tüm birimlerin rollerine, sorumluluklarına ve prosedürlerine dair bildirim ve eğitim yapılarak tüm personel ve yönetim ISO 37001’e hazır hale getirilmiştir ve sistem işletilmeye başlanmıştır. Süreç kapsamında geliştirilen politikalar arasında hediye ve ağırlama, bildirim ve dile getirme, misillemeyi önleme, çıkar çatışmasını önleme, iletişim, iş etiği rehberi gibi politikalar bulunmaktadır.

Eğitimler sonrası ISO 37001 standardının temel felsefesi ve amaçları öğrenilmiş, standardın sağlayacağı faydalar hakkında bilgi sahibi olunmuş, standardın yapısı, maddeleri ve şartları öğrenilmiş, günlük iş hayatındaki faaliyetlerin ISO 37001 standardı ile bağlantısı anlaşılmış ve standartı iş süreçlerinde etkin bir şekilde uygulayabilme becerisi kazanılmıştır.

Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde, afet bölgelerinde, yoksulluk olan ülke ve bölgelerde bulunan tüm insanlara gerekli yardımların ulaştırılması, bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin engellenmesinin önüne geçilmesi ve nitelikli insan yetiştirilmesi maksadıyla her seviyede eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında çalışmalarını gerçekleştiren İHH üst yönetim desteğiyle sistemlerini geliştirmeye devam edecek.

 

 ihh-yolsuzluk-ve-rusvetle-mucadele-sertifikasi.jpg