Kurumsal

Gelir - Gider Tablosu 2019

 

2019 YILI

AMAÇ VE HİZMET GİDERLERİ TOPLAMI (-)

621.343.700,47

     A- Eğitim Amaçlı Giderler

39.810.588,71

     B- Sağlık Amaçlı Giderler

51.121.234,68

     C- Sosyal Amaçlı Giderler

510.252.056,83

     D- Kültür Amaçlı Giderler

13.505.281,20

     E- Diğer Giderler

6.654.539,05

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

21.390.143,36

   

DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (+)

652.934.392,59

    A- Kira Gelirleri

1.215.846,60

    B- Diğer Gelirler

4.907.305,46

          1- Kanundan Doğan İndirimler

4,.349.872,90

          2- Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar

557.432,56

    C- Finansal Gelirler

22.973.556,10

    D- Bağış Gelirleri

623.837.684,43

         1- Şartsız Bağışlar

491.108.685,08

         2- Şartlı Nakdi Bağışlar (Kampanya Bağışları)

18.024.508,43

         3- Ayni Bağışlar 

114.704.490,92

   

DÖNEM GELİR GİDER FARKI

10.200.548,76