İHH İnsani Yardım Vakfı
Kurumsal

Gelir - Gider Tablosu 2018

 

2018 YILI

AMAÇ VE HİZMET GİDERLERİ TOPLAMI (-)

564.652.754,25

     A- Eğitim Amaçlı Giderler

37.911.261,43

     B- Sağlık Amaçlı Giderler

36.853.493,28

     C- Sosyal Amaçlı Giderler

467.629.081,07

     D- Kültür Amaçlı Giderler

13.686.369,87

     E- Diğer Giderler

8.572.548,59

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

22.009.852,10

   

DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (+)

653.047.042,90

    A- Kira Gelirleri

949.369,00

    B- Diğer Gelirler

15.485.029,56

          1- Kanundan Doğan İndirimler

2.582.021,42

          2- Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar

12.903.008,14

    C- Finansal Gelirler

15.989.073,08

    D- Bağış Gelirleri

620.623.571,26

         1- Şartsız Bağışlar

517.391.665,12

         2- Şartlı Nakdi Bağışlar (Kampanya Bağışları)

15.129.543,48

         3- Ayni Bağışlar 

88.102.362,66

   

DÖNEM GELİR GİDER FARKI

66.384.436,55