İHH İnsani Yardım Vakfı
0
Bağış Yap
Takip Et
TR
TRY
Kapat
 • Biz kimiz
 • Ne yapıyoruz
 • Ne yapabilirsiniz
 • Oturum aç
Kurumsal

Denetim

İHH’nın kuruluş amacına uygun olarak belirlediği hedeflere ulaşmak için risk yönetimini, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerini değerlendirir. Tüm bu süreçleri iyileştirmek ve geliştirmek adına denetim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunur.

Vakıf ilgili kurullar tarafından, yasal süreçleri içerisinde, aşağıda yer alan denetim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

 • İç Denetim
 • ISO Kalite Yönetim Denetimi
 • İç Kontrol
 • Saha Denetimleri
 • Bağımsız Denetim
 • Vergi Muafiyet Denetimi
 • Diğer Denetimler

İç Denetim Birimi

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın ilgili kanun kapsamındaki iç denetimi, Mütevelli Heyeti üyeleri arasından seçilen Denetleme Kurulu tarafından yapılır. İç denetim her yıl yapılmakta olup hazırlanan İç Denetim Raporu (Ek-7) Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirilir.

İHH’nın Denetleme Kurulu haricinde ayrıca İç Denetim Birimi oluşturulmuştur. İç Denetim Birimi, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından yayınlanan İç Denetim Standartlarındaki çalışma usul ve esaslarına uygun olarak görevlerini yürütür. Vakfın genel merkez, şube ve temsilcilikleri ile yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde, etkinliğin artırılması için iç sistem ve yöntemleri, kanundan kaynaklanan usul ve esaslara göre uygulanması için denetim yapar. Ek olarak, yönetim kurulu veya ilgili birimler tarafından talep edilen bilgi ve görüş taleplerinde danışmanlık hizmeti sunar. Sistemin devamlılığının sağlanması, sistem eksikliklerinin giderilmesi ve yeni ihtiyaçlara göre geliştirilmesi, işleyişin iyileştirilmesi, varlıkların korunması, sebep olunan veya muhtemel zararların araştırılması ve risklerin önlenmesi için yapılan iç denetim çalışmalarını raporlandırarak Denetleme Kuruluna ve Genel Sekreter’e sunar.

İç Kontrol Birimi

İç Kontrol Birimi, Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiştir. İHH’nın faaliyetlerinin kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu denetlerken kaynakların uygun, ekonomik ve verimli kullanılmasını, kişisel ve kurumsal bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında kullanılabilirliğini sağlamayı amaçlar.

İHH’nın faaliyetleri, kullanılan SistemPlus ERP sistemi üzerinden kayıt altına alınarak süreçleri takip edilmekte ve sistem üzerinde dijital arşiv ile dosyalaması yapılmaktadır. Proje ve görevlendirmelerde ilk talep aşamasında ve son dosya kapanışında İç Kontrol Birimi tarafından ayrı ayrı işlem kontrolleri yapılarak anlık süreç takibi sağlanır.