İHH İnsani Yardım Vakfı
0
Bağış Yap
Takip Et
TR
TRY
Kapat
  • Biz kimiz
  • Ne yapıyoruz
  • Ne yapabilirsiniz
  • Oturum aç
Kurumsal

Etik Değerler

İHH İnsani Yardım Vakfı, yaratılanlar içerisinde en üstün gördüğü insanın can, inanç, akıl, mal ve nesil emniyetinin korunmasının en doğal ve olmazsa olmaz hak olduğunu bilerek ve gözeterek faaliyetlerini gerçekleştirir. Nerede olursa olsun ve kim tarafından yapılırsa yapılsın bu hakkı ihlal edenlere karşı her türlü mücadeleyi yürütür. Kim olursa olsun ve nasıl yapılırsa yapılsın bu haklardan herhangi birinin ihlalinde mağdurun yanında olur. 

İHH, evrensel temel insani yardım ilkelerine bağlı olarak insani yardımın amacını; yaşamı ve sağlığı korumak ve insanlara saygı duyulmasını sağlamak olarak değerlendirir. İHH, insani yardımı ihtiyaç temelli olarak sağlar, acil kriz durumlarına öncelik verilmesi dışında milliyet, ırk, cinsiyet, dini inanış, sınıf veya politik görüş temelinde hiçbir ayrım gözetmez. İHH, insani yardım çalışmalarını uyguladığı bölgelerde bir aktörün sahip olacağı politik, ekonomik, askeri veya diğer hedeflerden bağımsız olarak faaliyetlerini gerçekleştirir. İHH, insani yardım aktörü olarak çatışmalarda taraf tutmaz, politik, ırksal, dini ya da ideolojik tartışmalara dahil olmaz. 

İHH, krizden etkilenen topluluklara ve kişilere ihtiyaçlarıyla ilgili ve uygun yardımı sağlar. İnsani yardım müdahalesini, zamanında ve etkin bir şekilde yapar. İnsani yardım müdahale operasyonlarında yerel kapasiteyi güçlendirmeyi, böylelikle olumsuz etkileri önlemeyi hedefler. İnsani yardım müdahalesi iletişim, geri bildirim ve katılım temeline dayanır. Şikayetlere açıktır ve bu şikayetlere yanıt verir. İnsani yardım müdahalesi iyi koordine edilmiş ve birbirini tamamlayıcıdır. İnsani yardım aktörlerinin sürekli öğrenmesi ve gelişmesi hedeflenir. Personele etkin şekilde işlemlerini yapmak için destek verilir. Personele bilgi artırımı ve kapasite gelişimini hedefleyen programları düzenlenir, personele adil ve eşit davranılır. Kaynaklar sorumlu bir şekilde hedeflenen amaçlara uygun olarak kullanılır.

İHH, mesleki yükümlülükleri ile çelişen veya herhangi bir şekilde çalışmaların bütünlüğünü bozduğu düşünülen şartlar altında bölgedeki herhangi bir paydaşa hizmet vermemektedir. Bir “çatışma” ya da “potansiyel bir çıkar çatışmasının ortaya çıkması” halinde şartlar gereği, görevden çekilmektedir. Bu şekilde İHH tarafından çatışma kaynağı ortadan kaldırılmakta ya da ilgili tarafların sözleşmenin yerine getirilmesi ya da devam etmesi ile ilgili anlaşma sağlanmaktadır. 

İHH, belirli bir görevde, tarafsızlığını etkileyebilecek veya zayıflatabilecek herhangi bir özel ilişki, özel durum veya iş ilişkisi oluştuğunda veya müvekkil veya diğer kişiler tarafından tarafsızlığını etkileyebileceğini düşündüğü durumlarda fırsatını bulduğu en erken dönemde söz konusu durumu ortaya çıkarmaktadır. 

İHH, isteğe bağlı indirimleri, konaklamayı, komisyonları veya hediyeleri, herhangi bir şahsa veya kuruluş lehine teşvik olarak kabul etmemekte, paydaş veya personeline maddi teşvik verilerek avantaj elde edilmeye çalışılmasına müsaade etmemektedir. 

İHH, bir görevin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan, bir paydaşının işleri hakkında, kişisel çıkar ya da paydaş organizasyonu dışındaki diğer kişilerin menfaati için herhangi bir gizli bilgi kullanmamaktadır. 

İHH, çalıştığı tüm diğer kişilerin mesleki yükümlülükleri ve niteliklerine saygı duymaktadır. İHH, bir paydaşını başka bir danışmana yönlendirirken, ilgili danışmanın nitelikleri hakkında yanlış beyanda ve herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. İHH, başka bir danışman tarafından kendisine hizmet verildiği bilinen bir paydaş için çalışmaya başlamadan önce olası çıkar çatışmalarının ve bağlantılı sonuçların olabileceğini aktarmaktadır. Bir paydaş tarafından farklı bir işin İHH tarafından ele alınması istendiğinde, iletilen tüm teknik ve danışma sonuçlarında gerekli nesnellik, bütünlük ve hassasiyet dikkate alınarak hareket edilmektedir.